Scroll Top
Πολιτική Επιστροφών

Σκοπός της PetCreations είναι να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις αγορές σας. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Στην ενότητα που ακολουθεί, σας ενημερώνουμε αναλυτικά, σχετικά με το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που κάνατε.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά σας, μπορείτε να υπαναχωρήσετε και να επιστρέψετε τα προϊόντα με χρέωσή σας, εφόσον τηρήσετε την ακόλουθη διαδικασία:

1. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερών, από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο υποδεικνυόμενο από εσάς πρόσωπο παρέλαβε τα προϊόντα.

2. Εντός της παραπάνω προθεσμίας οφείλετε να ενημερώσετε εγγράφως την εταιρία, (PetCreations, με έδρα την Αθήνα, και διεύθυνση: Σπάρτης 9, Ηλιούπολη, Αθήνα, Ελλάδα, Τ.Κ. 16344, τηλέφωνο +30 210 9710335, Fax: +30 210 9710335, διεύθυνση e-shop www.petcreations.gr), για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, με την αποστολή σαφούς δήλωσης υπαναχώρησης. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Φόρμα Επιστροφής», η οποία εμφανίζεται στο κάτω menu δεξιά της κεντρικής σελίδας, μεταξύ των επιλογών του e-shop. Στις διαδικασίες του e-shop, θα επιλέξετε «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ». Εκεί θα πρέπει να συμπληρώσετε όνομα και επώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας, στο οποίο μπορεί η εταιρία να επικοινωνήσει μαζί σας, τον αριθμό παραγγελίας και τέλος στο πεδίο, «Περιγραφή του προβλήματος», να δηλώσετε την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης.

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε το ακόλουθο κείμενο, που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ως δήλωση υπαναχώρησης:

«Σας γνωστοποιώ με την παρούσα επιστολή ότι υπαναχωρώ από την σύμβαση πώλησης του/των ακόλουθου/ων προϊόντος/ων, ………..,………,…….., που παραγγέλθηκε/αν στις …/…/…. και παρελήφθη/σαν στις …/…/…..»

Στο ίδιο πεδίο μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να περιγράψετε εσείς ως σχόλιο.

3. Στη δήλωση υπαναχώρησης ή στην «Φόρμα Επιστροφής», θα πρέπει να συμπληρώσετε επίσης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό τραπέζης, στον οποίο θα σας πιστωθούν τα χρήματα της επιστρεφόμενης αγοράς, σε περίπτωση που πληρώσατε με αντικαταβολή. Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική παράγραφο, «Επιστροφές για Πληρωμή με Αντικαταβολή».

4. Σε περίπτωση που υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση υπαναχώρησής σας, θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση στο email σας, μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της δήλωσής σας.

5. Εντός 14 ημερών από την ημέρα αποστολής – με οποιονδήποτε τρόπο – της δήλωσης υπαναχώρησης σας στην PetCreations, οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα. Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από την εκπνοή της, (14 ημέρες).

6. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν εσάς, καθώς και η ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους, κατά την μεταφορά.

7. Εάν επιθυμείτε για την επιστροφή των προϊόντων να χρησιμοποιήσετε την εταιρία ταχυμεταφοράς SPEEDEX που συνεργαζόμαστε και η οποία σας παρέδωσε την παραγγελία σας, τα έξοδα επιστροφής, θα αφαιρεθούν από το ποσό που θα σας επιστραφεί. Επικοινωνήστε με την SPEEDEX για την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων, (τηλ.: +30 210 9713111), δηλώνοντας ότι η χρέωση για την επιστροφή της αγοράς σας, θα γίνει στην PetCreations.

8. Δικαιούμαστε ωστόσο να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων, μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα και ελέγξουμε την κατάσταση τους, η οποία θα πρέπει να είναι άριστη, όπως ήταν κατά την αποστολή τους και όπως περιγράφεται κατωτέρω, στις παραγράφους 9,10,11.

9. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων, η PetCreations θα προβεί σε έλεγχο της κατάστασης αυτών. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα, θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα, (εκτός της δοκιμής τους για τη βεβαίωση του σωστού νούμερου) και να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, τόσο τα ίδια, όσο και τα υλικά συσκευασίας τους και οι ειδικές σημάνσεις τους, (καρτελάκια). Η ποιότητα της συσκευασίας ξανά του προϊόντος αποτελεί δική σας ευθύνη.

10. Εσείς φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων, που θα προκύψει από τον δικό σας ακατάλληλο χειρισμό.

11. Eλλιπή, κατεστραμμένα, φθαρμένα, λερωμένα είδη, που αντικειμενικά αξιολογούμε στην PetCreations ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται στον πελάτη.

12. Κατά την παραλαβή του δέματος ελέγξτε το προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε σημάδια καταστροφής κατά τη μεταφορά, στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected], ή καλέστε στο τηλέφωνο +30 210 9710335, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-14:30.

Εάν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και όροι, η PetCreations θα εγκρίνει την επιστροφή των προϊόντων και θα σας επιστραφεί η αξία των προϊόντων. Το ποσό αυτό θα είναι μειωμένο, ενδεχομένως, κατά τα έξοδα επιστροφής σύμφωνα με τον όρο 7 και θα σας καταβληθεί ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής σας. Η διαδικασία ακολουθεί στην ενότητα «Επιστροφές Χρημάτων».

Επιστροφή Εσφαλμένων ή Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν ή υπήρξε σφάλμα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως για παράδειγμα αποστολή λάθους κωδικού, μεγέθους κ.α., σε σχέση με αυτό που παραγγείλατε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιστροφή του, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη «Φόρμα επιστροφής».

Κατά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος, η PetCreations θα προβεί σε έλεγχο της κατάστασης αυτού και στη διαπίστωση του ελαττώματος ή του σφάλματος στην εκτέλεση της παραγγελίας.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή του/των προϊόντος/προϊόντων θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο/τα, (εκτός της δοκιμής τους για τη βεβαίωση του σωστού νούμερου) και να βρίσκεται/ονται στην κατάσταση που το/τα παραλάβατε, τόσο το ίδιο/α, όσο και τα υλικά συσκευασίας του/ς και οι ειδικές σημάνσεις τους, (καρτελάκια). Μετά τον παραπάνω έλεγχο και εφόσον υπάρχει διαπιστωμένο σφάλμα ή ελαττωματικότητα, η PetCreations θα εγκρίνει την επιστροφή.

Για την επιστροφή του προϊόντος δεν χρεώνεστε με μεταφορικά και τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την PetCreations, αλλά θα πρέπει να το επιστρέψετε με την εταιρία ταχυμεταφοράς SPEEDEX, με την οποία συνεργαζόμαστε. Θα καλέσετε στο τηλέφωνο +30 210 9713111 και θα ζητήσετε την παραλαβή της επιστρεφόμενης παραγγελίας σας, με χρέωση της PetCreations.

Εάν επιθυμείτε αντικατάσταση με άλλο προϊόν, θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέα παραγγελία, στην οποία φυσικά δεν θα χρεωθείτε τα μεταφορικά. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα εάν επιθυμείτε το είδος που αρχικά παραγγείλατε σε άλλο μέγεθος ή χρώμα, να έχει εξαντληθεί.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αντικατάσταση του προϊόντος ή αυτή δεν είναι δυνατή εξαιτίας έλλειψης διαθεσιμότητας του προϊόντος, θα σας επιστρέψουμε την αξία του. Το ποσό αυτό θα σας καταβληθεί ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής σας. Η ακριβής διαδικασία ακολουθεί στην επόμενη ενότητα «Επιστροφές Χρημάτων».

Επιστροφές προϊόντων και αλλαγές, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα, (e-shop), της PetCreations είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν σε φυσικό κατάστημα της εταιρίας. Η αντίθετη διαδικασία δεν ισχύει. Δεν μπορείτε δηλαδή, να αλλάξετε ή να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από φυσικό κατάστημα της εταιρίας, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της PetCreations, (e-shop).

Επιστροφές Χρημάτων

Με την παραλαβή του επιστρεφόμενου είδους ξεκινάει η διαδικασία έγκρισης της επιστροφής. Τα προϊόντα ελέγχονται ως προς το αν πληρούν τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Εφόσον η επιστροφή γίνει δεκτή, θα ενημερωθείτε με e-mail, για την επιστροφή των χρημάτων σας ανάλογα με τον αρχικό τρόπο πληρωμής σας.

Η εταιρία προβαίνει στην προβλεπόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας συναλλαγή.

Επιστροφές για Πληρωμή με Κάρτα

Με την αποδοχή της επιστροφής της παραγγελίας σας προχωράει η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας, η οποία πραγματοποιείται με πίστωση του ποσού στην κάρτα σας.

Επιστροφές για Πληρωμή με Αντικαταβολή

Η επιστροφή των χρημάτων σας, θα πραγματοποιηθεί στον αριθμό λογαριασμού που θα μας δηλώσετε στην αίτηση επιστροφής. Θα σας ζητηθεί να μας καταγράψετε το όνομα της τράπεζας, το όνομα κατόχου του λογαριασμού και τον κωδικό IBAN. Τις ανωτέρω πληροφορίες θα μας τις γράψετε στο πεδίο «Περιγραφή του προβλήματος» στην ενότητα διαδικασιών του e-shop, «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ». Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο statement του λογαριασμού σας, ή να τις ζητήσετε από την τράπεζά σας. Μπορείτε να ελέγξετε την πίστωση του ποσού στον online τραπεζικό σας λογαριασμό, ή επικοινωνώντας με την τράπεζα.

Καλάθι Αγορών
Close
Καλάθι
  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
Το καλάθι σας είναι άδειο!
Παρακαλούμε προσθέστε μερικά προϊόντα στο καλάθι αγορών σας πριν προχωρήσετε στο ταμείο.
Περιηγηθείτε στις κατηγορίες του καταστήματός μας για να ανακαλύψετε νέες αφίξεις και ειδικές προσφορές.